Tag: chọn MC cho đám cưới

Chia sẻ kinh nghiệm chọn MC cho đám cưới

kinh nghiệm chọn MC cho đám cưới

Vai trò của MC chính là người giữ cho “sợi chỉ đỏ” của chương trình kết nối được với tất cả khách mời tham dự. Làm được điều này, ngoài kỹ năng ra, họ cần có chút bản năng của một người hoạt ngôn đích thật. Xác định vai trò và nhiệm vụ của một […]