Tag: co nen di xkld dai loan

Có nên đi xuất khẩu đài loan 2017 hay không

Có nên đi xuất khẩu đài loan 2017

Có nên đi xuất khẩu đài loan 2017 hay không Theo số liệu từ Cục quản lý lao động ngoài nước, tổng số lao động sang nước ngoài làm việc trong 5 tháng đầu năm 2016 là 43.858 người, trong đó chiếm hơn 60% là lao động nam và gần 40% là nữ. Như vậy, […]