Tag: don hang nam di dai loan

Tuyển 20 Nam sản xuất cao su nhà máy Trường Hoàng

Tuyển 20 Nam sản xuất cao su nhà máy Trường Hoàng

Tuyển 20 Nam sản xuất cao su nhà máy Trường Hoàng Nhà máy Trường Hoàng Đài Trung tuyển 20 Nam làm sản xuất cao su. Công việc chính là thao tác máy, chuyển hàng, kiểm hàng, lái xe nâng…ưu tiên lao động có kinh nghiệm làm trong công xưởng. Nhà máy hiện đang tăng ca […]