Tag: Kết hôn cần những thủ tục gì

Kết hôn cần những thủ tục giấy tờ gì

Kết hôn cần những thủ tục giấy tờ gì

Kết hôn cần những thủ tục giấy tờ gì 1. Chứng nhận độc thân trước khi đăng ký – Cô dâu chú rể cần ra phường, xã nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú để lấy bản khai chứng nhận độc thân (theo mẫu quy định của Pháp luật). – Mỗi người phải điền […]