Tag: KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH

MẪU KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CHUẨN NHẤT

MẪU KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CHUẨN NHẤT

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ …………. HUYỆN …… LẦN THỨ … NĂM ……. —— * Ổn định tổ chức, văn nghệ, chào mừng: Đã đến giờ khai mạc hội nghị xin kính mời quí vị đại biểu vào hội trường để ổn định tiến hành khai mạc. I. NGHI THỨC: 1/ Chào cờ: Mời tất cả […]