Tag: Kịch bản NGHI THỨC XIN DÂU

Kịch bản NGHI THỨC XIN DÂU – VU QUY

Kịch bản NGHI THỨC XIN DÂU – VU QUY NGHI THỨC XIN DÂU – VU QUY Giới thiệu quý cha bác Nhà trai ngỏ lời và dẫn các lễ vật Nhà gái đáp từ Cho cô dâu ra chào hai họ Nghi thức tôn giáo Nghi thức tổ tiên và đốt nhang báo hiếu Cha […]