Tag: Kịch bản tổ chức buổi tọa đàm

Mẫu Kịch bản tổ chức buổi tọa đàm hay nhất năm

Mẫu Kịch bản tổ chức buổi tọa đàm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM “ Sinh viên khoa Đào tạo quốc tế, những khó khăn và vươn lên trong học tập” Thời gian dự kiến: …………………………………………………………………………………………………………………………… Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………………………… Thành phần tham gia: …………………………………………………………………………………………………………………………… Phần mở đầu của buổi tọa đàm Mục đích của buổi tọa đàm + Nằm trong kế hoạch […]