Tại sao chim không bị điện giật chết khi đậu trên dây điện?

Không phải tự thân điện áp mà là sự chênh lệch điện áp mới giật chết chim. Nếu đậu trên sợi dây điện đơn lẻ với điện áp 35.000 vôn, chim vẫn “bình an vô sự” nhờ không có sự chênh lệch điện áp. Nếu nó giang cánh và chạm vào một sợi dây điện khác có mức điện áp khác, nó sẽ bị điện giật chết. Đó chính là nguyên nhân các công ty điện lực luôn bố trí các sợi dây điện cách xa nhau.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *