Tại sao có thể “viết chữ” bằng khói của máy bay?

Vậy tại sao chữ vẫn được lưu lại trên không trung đủ lâu để nhìn thấy?

Vì trong mỗi lần bay biểu diễn thì các phi công đã nghiên cứu tốc độ gió trong thời điểm đó là bao nhiêu, nếu trời gió mạnh thì sẽ ảnh hưởng tới tác phẩm, do đó họ sẽ chọn những ngày lặng gió để tác phẩm được lưu lại trong khoảng thời gian trên dưới 5 phút.

Vậy khói thì sao?
Khói không trong trường hợp này không chỉ là hơi nước mà còn là khói của động cơ máy bay ở chế độ tải mạnh, lượng nhiên liệu sử dụng sẽ cao hơn bình thường và thải khói nhiều.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *