Tại sao có ngày nhuận? Tháng nhuận hay năm nhuận trong lịch dương lịch âm

Tại sao có ngày nhuận 2016?

Ngày nhuận là việc bổ sung thêm ngày vào dương lịch để làm cho lịch phù hợp với các mùa thời tiết. Vì theo dương lịch thì các mùa và các sự kiện thiên văn không lặp lại chính xác sau một số nguyên các ngày nên năm dương lịch cứ sau một khoảng thời gian nhất định phải thêm vào một ngày để đảm bảo việc chỉnh lại các sai số do làm tròn năm.

Tại sao có năm nhuận?

Năm nhuận chỉ là một thủ pháp của các nhà làm lịch nhằm làm cho năm âm lịch và dương lịch không sai lệch nhau nhiều, không có hàm ý gì về thời tiết, khí hậu.

Tại sao có tháng nhuận?

Vì theo như lịch Trung Quốc hay âm lịch thì chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất là khoảng 29,53 ngày nên một năm âm lịch chỉ có khoảng 354 ngày (làm tròn) vì vậy sau một vài năm âm lịch thì người ta phải bổ sung một tháng – “tháng nhuận” để đảm bảo năm âm lịch tương đối phù hợp với chu kỳ của thời tiết, là yếu tố phụ thuộc vào chu kỳ quay của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.

Tại sao năm nhuận có 366 ngày?

Vì Trái Đất quay trọn một vòng xung quanh Mặt Trời mất 365 ngày và 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa 6 giờ và 4 năm dồn lại thừa 24 giờ, bằng một ngày. Do vậy, cứ 4 năm sẽ có một năm 366 ngày, gọi là năm nhuận. Nhuận ngày dương lịch được tính vào tháng 2. Do đó, tháng 2 năm 2004 có 29 ngày.

Các năm nhuận gần đây

Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa 6 giờ và 4 năm dồn lại thừa 24 giờ, bằng một ngày. Do vậy, cứ 4 năm sẽ có một năm 366 ngày, gọi là năm nhuận. Năm nhuận gần đây là năm 2004 

Âm lịch là gì?

Là lịch tính thời gian theo mặt trời gọi là dương lịch.

Dương lịch là gì?

Là lịch tính thời gian theo mặt trăng gọi là âm lịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *