Tại sao con người không có đuôi?

Trong quá trình tiến hóa từ động vật trở thành con người, tác dụng của đuôi dần dần biến mất. Cùng với sự tiến hóa đó, bộ não của con người ngày càng phát triển, động tác trở nên linh hoạt, chiếc đuôi mất đi chức năng ban đầu, trở nên càng ngày càng vướng víu. Dần dần, chiếc đuôi bị thoái hóa. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ, do trong quá trình phát triển của phôi thai xảy ra hiện tượng dị dạng, chiếc đuôi không bị thoái hóa mà vẫn còn sau khi trẻ được sinh ra, giống như ở loài khỉ.
Hiện nay, vẫn còn dấu vết của chiếc đuôi là khúc xương cụt ở phía trên kẽ mông, có một vết lõm nhỏ, nhấn vào đó sẽ cảm thấy được khúc xương cụt đó.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *