Tại sao dòng biển nóng lạnh ảnh hưởng đến khí hậu?


Nguyên nhân sinh ra các dòng biển nóng lạnh này:

+ Do hoạt động của các loại gió thường xuyên như gió tín phong, gió Tây, gió mùa.

+ Do chênh lệch về nhiệt độ, độ mặn, tỉ trọng nước ở các biển khác nhau.

Đặc điểm:
+ Dòng biển nóng phát sinh ở hai bên xích đạo chảy về hướng tây, gặp lục địa chảy về 2 cực.
+ Dòng biển lạnh xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 400 rồi chảy về Xích đạo, gặp dòng biển nóng tao thành hoàn lưu ở 2 bán cầu. Bán cầu bắc là theo chiều kim đồng hồ, BCN ngược chiều.
+ Bán cầu Bắc có các dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực chảy về Xích dạo.
+ Vùng gió mùa xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo mùa (VD: ở Việt Nam)
+ Các dòng biển nóng và lạnh đối xứng qua bờ các đại dương.

Vậy các dòng biển này có ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu?
+Những nơi ven biển có dòng biển nóng chảy qua thì nơi đó sẽ có khí hậu ẩm vì dòng biển nóng này làm nước bốc hơi nhanh hơn. Còn những nơi có dòng biển lạnh chảy qua thì nó ngăn nước bốc hơi, nơi đó dễ trở thành sa mạc. Vd: El Nino, La Nina

+Ảnh hưởng tới sự di cư và phân tán của rất nhiều loại sinh vật. Bạn có thể lấy ví dụ các bãi săn bắt cá của loài người, đặc biệt là cá voi để nhìn thấy sự di chuyển của sinh vật biển theo các dòng hải lưu.

+Có vai trò trong các quá trình địa chất, địa mạo: di chuyển trầm tích biển, tham gia vào quá trình mài mòn và xâm thực bờ biển, tham gia vào quá trình hình thành địa hình đáy biển (trực tiếp cũng như gián tiếp). Vai trò di chuyển vật chất này hiện nay còn thể hiện rõ ở việc di chuyển các loại rác thải, dầu loang.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *