Tại sao dùng a university chứ không phải an university?

Chúng ta xem xét 2 câu tiếng Anh sau:
1. There is a university in my hometown. Đúng
2. There is an university in my hometown. Sai
Nếu như bình thường theo nguyên tắc “a” dùng trước từ bắt đầu phụ âm, “an” dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm. Theo quy tắc này thì câu đúng là câu thứ 2 tức là “There is an university in my hometown”. Nhưng câu 1 “There is a university in my hometown” mới là đúng. Tại sao lại như vậy?
Bởi vì:
Từ university bắt đầu với phát âm u dài vì vậy chúng ta dùng a thay vì an. Ngoài ra từ university bắt đầu với một âm của phụ âm ju do đó chúng ta dùng a thay vì an.
Chú ý: chúng ta dùng a trước từ bắt đầu bằng u có phát âm dài (Ví dụ: a university) và dùng an trước từ bắt đầu bằng u có phát âm ngắn (Ví dụ: an umbrella).
Hy vọng bạn sẽ hiểu được sự khác nhau này và từ nay sẽ sẽ không mắc lỗi này nữa.
Chúc bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *