Tại sao một số loài cá lại ”tổng vệ sinh” cho các loài cá khác?

Loài “cá làm vệ sinh” và các “khách hàng” của chúng sống cùng nhau rất hòa thuận. Quả thực, kẻ làm vệ sinh đã tìm thấy thức ăn còn các khách hàng thì được tẩy sạch các miếng thức ăn dính ở kẽ răng và những vết bẩn. Một sự liên kết như vậy, rất có ích cho hai loài khác nhau, được gọi là một sự cộng sinh.
“Cá làm vệ sinh” sống bằng cách ăn những động vật ký sinh ở trong mồm những con cá khác. Cá này rất nhỏ, trong khi các ”khách hàng” thì lại có thể rất lớn, như loài cá song chẳng hạn. Ngay cả khi khách hàng là loài ăn thịt thì chúng cũng không bao giờ ăn thịt kẻ làm vệ sinh nhỏ bé. Hơn nữa, “cá làm vệ sinh” có các dải tối sẫm trên người, điều đó làm cho nó trở nên đáng gờm hơn. Trước khi ”làm vệ sinh” cho một con cá lớn, nó ”nhảy múa” trước khách hàng để cho chắc chắn là được nhận ra.
Khách hàng tự đến và thường chỉ ra phần nào trên cơ thể cần phải được vệ sinh. Sau một hồi, nó báo cho chú cá làm vệ sinh rằng thế là đủ.
Ở Châu Phi còn có một loài cá làm vệ sinh cho những con hà mã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *