Tốc độ nhìn của mắt là bao nhiêu? Khi không có những yếu tố khách quan (bụi, vật cản, ánh sáng ngoài tác động,…) thì điểm tận cùng mà mắt có thể nhìn thấy là bao xa? (Câu hỏi của bạn Phú Đoàn)


Mắt người là một phần của não hình thành từ tuần thứ 3 của phôi kỳ dưới dạng hai túi thị nguyên thủy, phát triển và lồi dần ra phía trước tạo thành võng mạc, thể thủy tinh và các thành phần hoàn chỉnh khác. Cặp mắt là một trong năm giác quan quan trọng, giúp con người quan sát và kiểm soát môi trường chung quanh.

Khi chiếu ánh sáng vào mắt, con ngươi thu nhỏ lại. Vòng phản xạ: ánh sáng chiếu vào bộ phận nhận sáng, chạy theo dây thần kinh thị giác (thần kinh sọ 2) vào nhân pretectal trong não giữa – sau đó chạy tắt (không qua trung tâm thị giác) vào nhân Edinger-Westphal – tiếp theo chạy trở ra dây thần kinh vận nhãn chung (thần kinh sọ 3), vào hạch thần kinh mi, chuyền vào làm co cơ mi – thu nhỏ con ngươi. Quãng thời gian mắt sử dụng cho quá trình này gần như tức thời. Do đó, tốc độ nhìn của mắt cũng chính là tốc độ ánh sáng xấp xỉ 300 nghìn km/s.

Điểm tận cùng mà mắt có thể nhìn thấy khi mắt không bị tật khúc xạ và không bị các yếu tố khách quan nêu trên, là vô tận. Nhưng điều này không có nghĩa bạn có thể nhìn rõ các vì sao như các kính viễn vọng. Vì mắt có góc điều tiết là 1 độ, mắt chỉ có thể phân biệt 2 điểm nếu góc nhìn của mắt tới 2 điểm đó là 1độ (trong 360 độ)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *