Từ trường thực chất là gì?

Khoa học bây giờ vẫn chưa tìm ra được bản chất thực sự của từ trường là gì. Bạn có thể tìm đọc cuốn “Phương trình của chúa” để hiểu hơn nhé!
Hiện tại từ trường được định nghĩa như sau: Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động hoặc do sự biến thiên của điện trường hoặc có nguồn gốc từ các môment lưỡng cực từ . Xét về bản chất, từ trường và điện trường là các biểu hiện riêng rẽ của một trường thống nhất là điện từ trường.
Về bản chất thì từ trường là một môi trường vật chất đặc biệt có khả năng hút hay đẩy các điện tích mà không cần có sự tác động gián tiếp bởi các phân tử, nguyên tử,… Có thể hiểu như Lực hấp dẫn giữa các hành tinh trong môi trường chân không. Hy vọng tới 1 lúc nào đó, khoa học sẽ mau chóng tìm hiểu được bản chất thực sự của từ trường là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *