Tượng Nữ thần tự do ở Mỹ nguyên gốc có màu gì?

Nếu bạn có dịp đi thăm tượng Nữ thần tự do ở Mỹ hoặc có dịp nhìn thấy nó qua phim ảnh, chắc hẳn bạn sẽ mặc nhiên nghĩ rằng từ lúc ban đầu bức tượng này đã có màu xanh như bây giờ. Trên thực tế, tại thời điểm đúc tượng thì tượng có màu nâu của đồng (Cu). Khi đồng bị oxy hóa, tượng bắt đầu chuyển dần sang màu xanh. Tượng được đặt ngay tại biển nên quá trình oxy hóa diễn ra nhanh hơn so với bình thường. Do bức tượng được dựng lên vào năm 1886, chúng ta không có bất cứ một tấm ảnh màu nào tại lúc bức tượng được dựng do … thời đó chưa có ảnh màu.
Khi bắt đầu được chuyển tới New York từ Pháp, đầu của bức tượng bắt đầu chuyển màu trước do phải tiếp xúc nhiều với mưa, muối và hơi ẩm. Sau đó, thân mình của bức tượng bắt đầu có màu xanh của rỉ đồng và màu sắc đó còn tồn tại cho tới tận bây giờ. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *