Vì sao lại hình thành Bong bóng xà phòng và bọt xà phòng?


Xà phòng dễ tan trong nước, nhưng các phân tử vẫn liên kết chặt chẽ với nhau. Khi thổi không khí vào sẽ tạo nên lớp màng mỏng khá bền vững. Vì thế sẽ tạo ra bong bóng.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *