Vì sao số ngày trong mỗi tháng không giống nhau cho dễ tính toán?

Chúng ta đều biết rằng một năm có 12 tháng, tương ứng 365 ngày. Vậy thì mỗi tháng nên có bao nhiêu ngày là hợp lý?

Nếu tính theo 30 ngày thì một năm nên có 7 tháng 30 ngày, 5 tháng 31 ngày. Nhưng hiện nay số ngày trong mỗi tháng không tính theo cách đó. Tại sao vậy nhỉ?
Theo ghi chép từ rất lâu về trước, có một vị Hoàng đế La Mã cho rằng tháng 2 không tốt lành nên ra lệnh bớt đi một ngày của tháng 2 đem nhập vào tháng 7.
Về sau lại có một vị Hoàng đế La Mã nói ông sinh ra vào tháng 8, tháng đó cũng phải được thêm một ngày. Thế là lại lấy bớt của tháng 2 một ngày nữa. Thành thử, tháng 2 chỉ còn 28 ngày.
Về sau, khi người ta biên soạn dương lịch vẫn giữ nguyên không sửa đổi. Cho nên dương lịch hiện nay có 7 tháng 31 ngày; đó là các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 và 4 tháng 30 ngày; đó là tháng 4, 6, 9, 11. Riêng tháng 2 chỉ có 28 ngày hoặc 29 ngày.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *